Når vi får et hørselshemmet barn

Når et hørselshemmet barn begynner i barnehagen trenger det tilrettelegging. Hvilke tiltak som bør foretas er avhengig av flere faktorer. Men generelt kan vi si at et miljø som er tilrettelagt for hørselshemmede også er bra for de hørende.

Les mer om småbarn og hørsel på sansetap.no

Utdanningsdirektoratets sine sider kan du lese mer om tilrettelegging for barn med hørselsutfordringer.

Se også filmene under «Fra baby til barnehagebarn til elev», to filmer om rettigheter i praksis.

 

 

Skriv ut